HAMACO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

HAMACO TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Sáng ngày 27/4 vừa qua, tại khách sạn Ninh Kiều 2, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ, HAMACO ( Cty CP Vật Tư Hậu Giang) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

 

Tại sự kiện, Ông Lê Hoàng Nam Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng giám đốc đã thông qua báo cáo kết quả  kinh doanh năm 2018 của hội đồng quản trị và định hướng mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.

  

                                                                                           (Ảnh: Ông Lê Hoàng Nam Chủ Tịch HĐQT kiêm TGĐ phát biểu tại Đại hội)

Ông Phạm Ngọc Minh -  Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018.

    

                                                                                        (Ảnh: Ông Phạm Ngọc Minh -  Phó chủ tịch HĐQT phát biểu tại Đại hội)

Tại Đại hội, các cổ đông đã cùng nhau thảo luận và đóng góp ý kiến để xây dựng kế hoạch hoàn thành mục tiêu năm 2019.