NHÂN VIÊN KINH DOANH (THỊ TRƯỜNG: VĨNH LONG, BẠC LIÊU, CÀ MAU)