Xi măng Việt Nhật - Kết tinh sức mạnh Việt Nhật📌 Xi măng Việt Nhật được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Trong quá trình sản xuất, chúng tôi luôn quan tâm đảm bảo sự ổn định, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm.

📌 Luôn đón đầu về áp dụng công nghệ trong sản xuất để tạo ra những nét bứt phá trên chặng đường phát triển.
📌 Với dòng sản phẩm Xi măng PCB40 là dòng sản phẩm thích hợp cho các hạng mục quan trọng của công trình như mái, dầm, cột bởi có tính năng đông kết nhanh và độ cứng hoàn hảo đảm bảo cho chất lượng công trình.

📌 Sản lượng 1 triệu tấn/năm, xi măng Việt Nhật sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất để đáp ứng nhu cầu khách hàng, mang đến chất lượng tốt nhất cho mọi công trình.