Thông tin liên hệ

+84 974506889

about-img

NỘI DUNG GIẢI CHẠY HAMACO RACE 2024

Đối tượng tham gia
 • Toàn bộ CBNV thuộc Tập đoàn HAMACO.
 • CBNV có thể tham gia theo cả 2 hình thức cá nhân và tập thể. Thành tích cá nhân sẽ được ghi nhận/cộng dồn trong thành tích tập thể.
 • Đối với hình thức tập thể, quy định tối thiểu 3 thành viên và tối đa 10 thành viên, có thể liên kết lập đội với CBNV từ các Công ty thành viên khác nhau thuộc Tập đoàn HAMACO.
Thời gian tham gia
 • Thời gian phát động và khảo sát: Từ 07/12/2023 đến 20/12/2023 (đăng ký qua Website).
 • Thời gian tạo tài khoản chính thức và kết nối app: 21/12/2023-31/12/2023.
 • Thời gian ghi nhận kết quả: 01/01/2024 đến 31/03/2024.
 • Công bố và trao giải (dự kiến): 15/04/2024.
Bộ môn
 • Chạy bộ
 • Đi bộ.
 • Đạp xe.
Cự ly
 • Nam: 240km
 • Nữ: 180km.
 • Tập thể: 720km.
Hệ số quy đổi
 • 3km đạp xe = 1km chạy bộ.
 • 1km đi bộ = 1km chạy bộ.
Cuộc đua sẽ bắt đầu trong

07 ngày

07 ngày

07 ngày

07 ngày